Utleige

Privat leige av huset hoved-etage inkl. kjøkken:   2000,- pr dag

Vi leiger óg ut bord og stolar:

Utlån av bord:       20,- pr. stk.

Utlån av stolar:     10,- pr. stk.

Minimumstakst for leige av bord og stolar er 200,- pr leigetilfelle

Her er link til våre lokaler.

Innbetaling til kontonummer 3490.30.00963 eller Vipps: 518275. Dersom faktura er ynskjeleg, ta kontakt.

For utleige, ta kontakt med:

Herdis Gjerde

Blomhaugane 78

5943 Austrheim

Mobil: 98457341

Epost:  Herdis.gjerde@gmail.com

Reglar for utleige

Huset vert leigd ut med det utstyret som er på huset.

Leigetakar må på førehand sjølv gjera seg kjent med det utstyret som er på huset.

Leigetakar må gjera seg kjent med nødutganger og plassering av brannslukkingsutstyr.

Rom som har vore brukt må vaskast og ryddast slik at huset er i den stand som de fann det.

Øydelegg ein utstyr eller kjem det noko vekk under leige, må leigetakar erstatte det.

Det er ikkje lov å nyte alkohol i eller utanfor bedehuset.

Dersom leigetakar låner nøkkel til huset, er han ansvarleg for den i leigeperioden.

Huset er eit Gudshus, og det skal ein visa respekt for.

Styret for Årås Bedehus

For adm.