Søndagsmøtet


Ca. annankvar søndag har me møter på bedehuset kl. 11:00

Her er alle hjarteleg velkomen både store og små. Vi syng, høyrer Guds ord forkynt og har eit godt felleskap.

Kaffi etter møtet.

For søndagsmøtene ser møteplanen slik ut:

 

Søndag 14.jan. kl.11

Møte

Ole Corneliussen taler “En liten stund med Jesus”

Nattverd

Velkommen!

 

Søndag 28.jan. kl.11

Møte

Solveig Hosøy taler

Velkommen!

 

Søndag 4.febr. kl.19 (merk tida)

Bibeltime

Audun Hjellvik

 

Søndag 25.febr. kl.11

Bibeltime

Audun Hjellvik

Velkommen!

 

Søndag 3.mars kl.11

Møte

Vegard Hetlebakke taler

Velkommen!

 

  Søndag 17.mars kl.11

  Møte

  Reidun Skurtveit taler

  Nattverd

  Velkommen!

 

Mandag 1. april kl.11

Møte

Christian Skoge taler

Velkommen!

 


Søndag 21.april
 kl.11

Møte. Leiv Nesheim taler Joh.13.30-35 

“Eit nytt bod gjev eg dykk”

Nattverd

Velkommen!

 

Søndag 5.mai kl.11

Møte v/Nordhordlandsmusikken. Song, vitnemål og tale.

Velkommen!

 

Mandag 20.mai kl.11

Møte

Asle Hetlebakke

Velkommen

 

Søndag 9.juni kl.11

Møte

Jan Rantrud taler

Tema: “Den førstefødte”

Velkommen