Bønesamling

Kvar 14 dag samlast me til felles bøn på loftet på Årås Bedehus tirsdagskveldar kl 19-20.

Det er godt å koma fram for Gud med alle ting.  Me trur at Gud både kan og vil utretta noko godt i bygda vår gjennom vår bøn.

Sjå kalenderen for å finne neste bønesamling

Bønesamlingar i våren 2024: 6/2, 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5