Bønnekveld

Dette arrangementet er for tida ikkje aktivt

Kvar 14 dag samlast me til fellesbønn på loftet på Årås Bedehus. Det er tirsdagskveldar kl 19-20.

Det er godt å koma fram for Gud med alle ting.

Me trur at Gud både vil og kan gjera noko godt i bygda vår gjennom bøn.

Sjå kalenderen for å finne neste bønnekveld