Støtte til Leir

Austrheim Indremisjon har støtteordning for dei som reiser på leir på Raknestunet og har postadresse 5943 Austrheim.

Det som overstig 600 kr pr. leir vert refundert dersom du sender kvittering for leiren til kasserar Kenneth Monslaup.

Mob: 46661475

Mail: kennethmonslaup@hotmail.com