Vår tru og vårt oppdrag

 

Me bekjenner at Jesus Kristus er Guds son, og at me blir frelst ved trua på han

Vårt oppdrag er difor å formidle evangeliet om Jesus Kristus til born, unge og vaksne i Austrheim

Me ynskjer at våre samlinger skal gje eit møte med Gud og eit godt felleskap med kvarandre

Me ynskjer å invitere og inkludere nye mennesker til vårt felleskap

 

Me er ei kristen forsamling tilknytta Nordhordland Indremisjon.

Nordhordland Indremisjon er ein evangelisk luthersk vekkelsesbevegelse, tilslutta Indremisjonsforbundet.

Vårt motto er: ” Med Guds ord til folket.” Dette er noko me ynskjer skal prega alt vårt arbeid.

0