Nyårsmøte Nhl.

https://www.facebook.com/nordhordlandindremisjon/