Bibeltime

Denne våren vil vi begynne ein serie bibeltimar på Årås bedehus. Timane blir haldne på tysdagar kl. 19.00 av Olav Rørtveit. Tema for bibeltimane er Romarbrevet, hovudlæreskriftet i Det nye testamentet.

Ta gjerne med bibel eller nytestamente. Etter bibeltimen blir det enkel servering og høve til kommentarar og spørsmål.

 

 

Bibeltimar over Romarbrevet våren 2019:

Tysdag 19. febr: Rom 1,1 – 17: Guds ord og den kristne forsamlinga.

Tysdag 5. mars: Rom 3,9 – 20 og 7,7 – 13: Bunde i synda.

Tysdag 19. mars: Rom 3,21 – 31: Fri frå skulda.

Tysdag 2. april: Rom 6,1 – 14: Død for synda – levande for Gud i Kristus.

Tysdag 23. april: Rom 7,14 – 25: Romerbrevet 7 – Fullverdig kristenliv?

Tysdag 7. mai: Rom 7,14 – 8,4: Det gamle og det nye mennesket.

Tysdag 28. mai: Rom 8,1 – 14: Fri til etterfølging.

 

Velkommen!