Bibeltimar

Denne våren vil vi begynne ein serie bibeltimar på Årås bedehus. Timane blir haldne på tysdagar kl. 19.00 av Olav Rørtveit. Tema for bibeltimane er Romarbrevet, hovudlæreskriftet i Det nye testamentet.

Ta gjerne med bibel eller nytestamente. Etter bibeltimen blir det enkel servering og høve til kommentarar og spørsmål.

Dersom du har gått glipp av ei samling kan du gå inn på lydopptak lenger nede på denne sida. Obs! Det tek nokre sekund med å laste opp talen.

Bibeltimar over Romarbrevet våren 2019:

Tysdag 19.febr:   Rom 1,1–17: Guds ord og den kristne forsamlinga.

Tysdag 5.mars:   Rom 1,16-17 og 3,9–20: Bunde i synda.                     

Tysdag 19.mars: Rom 7,7–13 og  3,21–31: Fri frå skulda.                    

Tysdag 2.april:   Rom 6,1–14: Død for synda–levande for Gud i Kristus

Tysdag 23.april:  Rom 7,1–13: Under lova eller under nåden?                

Tysdag 7.mai:      Rom 7,14–25: Kampen mellom det gamle og det nye mennesket. 

Tysdag 28.mai:   Rom 8,1–14: Fri til etterfølging.

Velkommen!

Bibeltime

Denne våren vil vi begynne ein serie bibeltimar på Årås bedehus. Timane blir haldne på tysdagar kl. 19.00 av Olav Rørtveit. Tema for bibeltimane er Romarbrevet, hovudlæreskriftet i Det nye testamentet.

Ta gjerne med bibel eller nytestamente. Etter bibeltimen blir det enkel servering og høve til kommentarar og spørsmål.

 

 

Bibeltimar over Romarbrevet våren 2019:

Tysdag 19. febr: Rom 1,1 – 17: Guds ord og den kristne forsamlinga.

Tysdag 5. mars: Rom 3,9 – 20 og 7,7 – 13: Bunde i synda.

Tysdag 19. mars: Rom 3,21 – 31: Fri frå skulda.

Tysdag 2. april: Rom 6,1 – 14: Død for synda – levande for Gud i Kristus.

Tysdag 23. april: Rom 7,14 – 25: Romerbrevet 7 – Fullverdig kristenliv?

Tysdag 7. mai: Rom 7,14 – 8,4: Det gamle og det nye mennesket.

Tysdag 28. mai: Rom 8,1 – 14: Fri til etterfølging.

 

Velkommen!