Kjellaren

Velkommen til “Kjellaren” på Årås bedehus.  Me har det kjekt ilag og har leik, spel, andakt.

Vi har ein kiosk der kvar kan kjøpe for maks 20 kr.

Hausten 2023: Kjellaren er kl. 18.00 – 19.30 for 5-7 trinn og vert desse torsdagar:

Følg også med på facebook.

Kontaktperson: Kenneth Monslaup: 46661475