Bønesamling

Kvar 14 dag samlast me til felles bøn på loftet på Årås Bedehus onsdagskveldar kl 19-20.

Det er godt å koma fram for Gud med alle ting.  Me trur at Gud både kan og vil utretta noko godt i bygda vår gjennom vår bøn.

Sjå kalenderen for å finne neste bønesamling