Taler fra Årås Bedehus

Audun Myksvoll

Møte 12.mai-19

Dagens tekst: 2.Kor.4.14-18

(Dei første sekunda i bibelteksten er desverre ikkje komme med)

 

Bibeltimer ved Olav Rørtveit våren 2019

Tema for bibeltimane er Romarbrevet, hovudlæreskriftet i Det nye testamentet.

 

 

Bibeltime tysdag 19.febr: Rom 1,1–17: Guds ord og den kristne forsamlinga.

Bibeltime tysdag 5.mars: Rom 1,16–17 og 3,9-20: Bunde i synda.

Bibeltime tysdag 19.mars: Rom 7,7–13 og  3,21–31: Fri frå skulda.

Bibeltime tysdag 2.april: Rom 6,1–14 og: Død for synda – levande for Gud i Kristus.

Bibeltime tysdag 23.april: Rom 7,1–13: Under lova eller under nåden?

Bibeltime tysdag 7.mai: Rom 7,14–25: Kampen mellom det gamle og det nye mennesket

Bibeltime tysdag 28.mai: Rom 8,1–14: Fri til etterfølging

 

Jon Tore Lie fra Delk Bergen

«Vekkelse eller villfarelse/forførelse»

31.mai.2018 på Årås bedehus

Foredrag og samtaledel

Asle Hetlebakke

Kristi forklaringsdag Markus 9,2-10

Likninga om talentane: Matteus 25,14….