Søndagsmøtet


Ca. annankvar søndag har me møter på bedehuset kl. 11:00

Her er alle hjarteleg velkomen både store og små. Vi syng, høyrer Guds ord forkynt og har eit godt felleskap.

Kaffi etter møtet. (dette kan tidvis utgå pga. corona-retningslinjer)

 

 

For søndagsmøtene ser møteplanen slik ut:

 

Søndag 7.februar kl.11

Det vert ikkje møte på bedehuset, men me kjem saman på “Google Meet”. Vegard Hetlebakke taler.

Dersom du har deltatt på google meet tidlegare vil du få tilsendt ein link som du kan bruke. Dersom du ikkje har deltatt på google meet kan du sende ein mail til ole.skoge@gmail.com med setninga: “Eg vil delta på møtet 7/2”.
Då vil du få ein mail søndagen med link til dette møtet.
(Dersom du vil sjå møtet på ein mobil må du laste ned Google Meet på førehand) 

Velkommen!

 

Søndag 21.februar kl.11

Det vert ikkje møte på bedehuset, men me kjem saman på “Google Meet”. Odd Sverre Hove taler.

Tekst: Matt.16.21-23

Dersom du har deltatt på google meet tidlegare vil du få tilsendt ein link som du kan bruke. Dersom du ikkje har deltatt på google meet kan du sende ein mail til austrheim.im@gmail.com med setninga: “Eg vil delta på møtet 21/2”.
Då vil du få ein mail søndagen med link til dette møtet.
(Dersom du vil sjå møtet på ein mobil må du laste ned Google Meet på førehand) 

Velkommen!

 

Søndag 14.mars kl.11

Møte på bedehuset

Reidun Skurtveit taler

Velkommen!

 

 

 

 

 

Om møta vidare i vår er vi usikre når det gjeld om det vert på bedehuset eller digitalt. pga. koronahensyn. Følg med på endringar her og på Austrheim Indremisjon Facebook !