Søndagsmøtet


Ca. annankvar søndag har me møter på bedehuset kl. 11:00

Her er alle hjarteleg velkomen både store og små. Vi syng, høyrer Guds ord forkynt og har eit godt felleskap.

Kaffi etter møtet. (dette kan tidvis utgå pga. corona-retningslinjer)

For søndagsmøtene ser møteplanen slik ut:

 

Søndag 6.september kl.11

Formiddagsmøte

Reidun Skurtveit taler

 

 

 

 

Søndag 20.september kl.11

Formiddagsmøte er avlyst pga koronasituasjonen i Austrheim.

Det vert online møte på “Google Meet”. Du kan delta der om du sender mailadressa di til mob.nr 45 63 08 62 (Grethe Monslaup). Du vil då få link til møtet på din mail litt før kl. 11 og kan då delta i felleskapet.

Jan Rantrud taler i denne sendinga. Emnet er “Tru”

 

 

Søndag 4.oktober kl.11

Formiddagsmøte

Reidun Skurtveit taler

Det er uklart om møtet vert på bedehuset eller “Google Meet” Følg med på heimesida og facebook!

Møtet vert på bedehuset!

 

 

Søndag 25.oktober kl.11

Formiddagsmøte

Leiv Nesheim taler

 

 

 

 

Søndag  8.november kl.11

Det vert ikkje møte på bedehuset, men me kjem saman på “Google Meet”. 

Asle Hetlebakke vert med oss og taler.

Dersom du ønsker å delta på søndagsmøte på Meet, kan du sende en epost til ole.skoge@gmail.com
Du må sende fra enten gmail eller Hotmail.
Så vil du motta en mail med en møtelink som kan åpnes i morgen rett før 11.00

 

 

Møta nedanfor er usikre pga. koronahensyn. Følg med på endringar her og på Austrheim Indremisjon Facebook !

 

Søndag 22.november kl. 11

Det vert ikkje møte på bedehuset, men me kjem saman på “Google Meet”. 

Tema: Kva med Israelsprofetiane idag?

Odd Sverre Hove vil tale på dette arrangementet.
Dersom du vil delta må du sende ein mail til ragnhildandvik@gmail.com med setninga: “Eg vil delta på møtet 22.11”.
Då vil du få ein mail søndagen med link til møtet.
(Pass på å laste ned Google Meet på førehand dersom du vil bruke telefonen.)
Velkommen!

 

 

Søndag 6.desember kl. 11

Adventsmøte

Asle Hetlebakke taler